Eva Lillemaa

Hariduskäik  
Alates 2005 Tallinna Tehnikaülikool, humanitaarteaduskonna magistriõpe
2001-2004 Sisekaitseakadeemia, halduskorraldus, diplomiõpe
06/2004 Vabariigi Valitsuse Valla- ja Linnasekretäride Kutsekomisjoni tunnistus valla- ja linnasekretäri kutsenõuetele vastavuse kohta
Teenistuskäik  
Alates 01/2006 Õiguskantsleri Kantselei, õiguskantsleri nõunik
06/2004-12/2005 Õiguskantsleri Kantselei, õiguskantsleri referent
06/2003-12/2003 Välisministeerium, praktikant juriidilises osakonnas haldusjuristi ülesannetes
09/2002-02/2003 AS Telebaltic, tiimijuht. Tööülesanneteks telefonimüüjate töö koordineerimine, tiimi eesmärkidele jõudmise tagamine
09/2002-02/2003

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, praktikant  personaliosakonnas

08/2002-09/2002 Saue Linnavalitsus, praktikant
Teenistusülesanded
  • kontrollkäikudega seonduvad terviseõiguse ja
    sotsiaalhoolekandeõiguse küsimused
  • vajadusel teised kontrollkäikude osakonna pädevusse kuuluvad küsimusted.
  • Ametijuhend