Euroopa ombudsmanid: Ukraina riigisiseseid põgenikke tuleb viivitamatult toetada

Eestis toimuval Euroopa regiooni konverentsil kutsusid ombudsmanid kõiki Euroopa ombudsmane üles tõstatama oma riikide parlamentides Ukrainas jätkuvast konfliktist tingitud kasvava humanitaarkriisi küsimuse.

Ukrainas on ümber asustatud ligikaudu 260 000 inimest ning üle 130 000 isiku on taotlenud pagulase staatust riigist väljaspool. Hinnangute kohaselt on kuni 25 protsenti riigisisestest põgenikest lapsed. Ametivõimude sõnul mõjutab konflikt otseselt 2,2 miljonit inimest. Näiteks on rängalt kannatada saanud linnades Donetskis ja Makijivkas peavarju leidnud 20 000 puudega inimest kes vajavad abi.

Riigisisesed põgenikud on sunnitud peatuma ajutistes varjupaikades, nagu koolides, ühiselamutes ja tühjades hoonetes, mis ei ole raskete talve tingimuste jaoks kohased. Osa inimesi sõltub oma perekondadest, kes juba niigi kannatavad halvenevate majandusolude tõttu. Sotsiaalsed pinged on kerkinud esile ka Kesk- ja Lääne-Ukrainas, kuhu on pagenud enamik riigisiseseid põgenikke. Ajakirjanduse andmetel on Krimmi okupeeritud territooriumil esinenud rüüstamisi, inimrööve ja vähemuste, eeskätt tatarlaste lugupidamatut kohtlemist. Teatatud on hirmutamise ja avaliku vägivalla juhtumitest ning teabe-, kogunemis- ja liikumisvabaduse rikkumisest.

Juuliks oli Euroopa Liidus varjupaika taotlenud kokku 4106 ukrainlast (2013. aastal oli taotlusi 903). Enamik ukrainlaste varjupaigataotlusi esitati Poolas (1082), Saksamaal (556) ja Rootsis (500). Lisaks on 380 ukrainlast palunud varjupaika Valgevenes.

Poola inimõiguste kaitsja, professor Irena Lipowicz ütles konverentsil, et ümberasustatud inimesed soovivad Ukrainasse jääda, kuid ilma toetuseta võivad nad olla sunnitud taotlema varjupaika teistes riikides.

Euroopa ombudsmanid arutasid Ukraina humanitaarkriisi 18.-19. septembril Tallinnas toimuval Rahvusvahelise Ombudsmani Instituudi (IOI) konverentsil, kus ombudsmanid väljendasid suurt muret pagulaste ja ümberasustatud inimeste raske olukorra pärast.

Rahvusvaheline Ombudsmani Instituut asutati 1978. aastal ja praegu kuulub organisatsiooni liikmete hulka üle 150 ombudsmani kogu maailmast.