Euroopa Lasteombudsmanide Võrgustik koostas raporti laste olukorrast pagulaskriisis

Euroopa Lasteombudsmanide Võrgustik (ENOC) koostas raporti laste olukorrast pagulaskriisis ning kutsus Euroopa Liidu liidreid astuma reaalseid samme sadade tuhandete Euroopasse jõudnud laste kaitseks. Kuigi Eestisse jõudvate alaealiste pagulaste arv ei ole suur, on see aasta-aastalt kasvanud.

Eestisse jõudvate alaealiste olukord on ka õiguskantsleri teravdatud tähelepanu all. Õiguskantsler on teinud Politsei- ja Piirivalveametile mitmeid soovitusi välismaalaste kinnipidamiskeskuses kinni peetavate alaealiste elutingimuste parandamiseks ning tegeleb käesoleval ajal saatjata alaealiste vastuvõtmist puudutava olukorra kaardistamisega.

ENOCi pöördumine Euroopa Liidu liidrite poole

Raporti terviktekst