Erkki Sven Margna

 
   

Haridus

 

2017

Tartu Ülikool, õigusteaduskond, mag. iur. (infotehnoloogiaõigus)

2015

Tartu Ülikool, õigusteaduskond, BA

2014-2015

Université Lille 2 Droit et Santé

Teenistus

 
Alates 07/2017 Õiguskantsleri Kantselei, õiguskantsleri nõunik
2017 Riigikantselei, Eesti EL eesistumise sideisik
2010 Justiitsministeerium, vanglate osakond
Teenistusülesanded
  • riigikaitse ning andmekaitsega seotud küsimuste lahendamine
  • Õiguskantsleri Kantselei andmekaitsespetsialist
  • Ametijuhend