Eesti Vabariigi õiguskantsler võtab tööle õigusteenistuse nõuniku

kelle tööülesanneteks on:

 • anda vastavalt õiguskantsleri pädevusele õigusalaseid selgitusi;
 • õiguskantsleri poole pöörduvate inimeste vastuvõtmine ja nõustamine;
 • Õiguskantsleri Kantseleisse saabunud kirjade edastamine teistele asutustele, kui vastamine on nende pädevuses;
 • kontrollida järelevalvealuste asutuste tegevust isikute pöördumiste menetlemisel.
 

Nõudmised kandidaadile:

 • juriidiline kõrgharidus (bakalaureusekraadi olemasolu, magistrikraad omandamisel)
 • Eesti Vabariigi põhiseaduse (sh põhiõiguste ja -vabaduste) ning õiguskantsleri pädevust reguleerivate õigusaktide väga hea tundmine;
 • haldusõiguse üldregulatsiooni ning menetlusõiguste (halduskohtu-, tsiviilkohtu-, kriminaal- ja väärteomenetluse) üldpõhimõtete tundmine;
 • avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide, samuti avaliku halduse organisatsiooni toimimise hea tundmine;
 • eesti keele oskus C1 tasemel ning kahe võõrkeele oskus B1-tasemel või ühe võõrkeele oskus C1-tasemel
 • väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
 • hea koostöövalmidus ja -initsiatiiv ning suhtlemisoskus;
 • hea analüüsi- ja sünteesivõime;
 • algatus-, otsustus-, vastutus- ja kohanemisvõime ning iseseisvus;
 • pühendumus ja tulemusele orienteeritus;
 • täpsus, korrektsus, usaldusväärsus ja kohusetunne.

Kasuks tuleb erialane töökogemus.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat, arengut võimaldavat ja vastutusrikast tööd;
 • sõbralikku ja toetavat  meeskonda;
 • konkurentsivõimelist töötasu;
 • inspireerivat töökeskkonda Toompeal asuvas ampiirstiilis ajaloolises hoones.

Valituks osutumisel eeldame kandidaadilt valmisolekut järgida õiguskantsleri seaduse §-s 39 sätestatud tegevuspiiranguid. Kandideerima on teretulnud ka puudega inimesed.

Tingimused ja lisainfo:

Digitaalselt allkirjastatud elulookirjeldus-motivatsioonikiri ja CV palume saata21. novembriks 2016 märgusõnaga „Nõunik” aadressile [email protected] või posti teel Kohtu 8, 15193 Tallinn. Teise hindamisvooru vajalikkuse korral tuleb kandidaatidel lahendada kaasus.  Tööle asumise aeg: jaanuar 2017.

Täiendav info e-posti teel Kristel Lekko, õigusteenistuse juhataja[email protected]