Eesti liiklusregistris teistes Euroopa Liidu riikides väljastatud juhilubade registreerimine

Õiguskantsleri poole pöördus inimene, kelle teises EL liikmesriigis väljastatud juhiluba ei kanta Eesti liiklusregistrisse. Pöörduja leidis, et Maanteeamet on toimingut keeldudes seadust valesti rakendanud.  

Selgitasime, et liiklusseaduse järgi kehtivad teistes EL riikides väljastatud juhiload ka Eestis, aga seaduse järgi neid Eesti liiklusregistrisse üldkorras tõepoolest ei kanta. Järelikult ei ole Maanteeamet pöörduja õigusi rikkunud.  

Eesti liiklusregistri juhilubade andmebaasis peetakse arvestust üksnes Eestis väljaantud lubade üle. Selline on olnud Riigikogu valik. Teiste riikidega vahetatakse juhilubade kohta käivat infot vaid erandjuhtudel. Euroopa Liidu ühtse diguturu ja e-teenuste edenedes on ehk võimalik ka selles valdkonnas inimeste õigusi ja vabadusi laiendada.

Kui Eesti kodanikule on väljastatud mõne teise Euroopa Liidu riigi  juhiluba, siis peab ta seda kaasas kandma nii Eestis kui ka välismaa teedel sõites. Tänu Maanteeameti liiklusregistrile ei ole Eesti juhiloa kaasas kandmine Eesti piires kohustuslik, kui esitada on mõni muu isikut tõendav dokument. Politsei kontrollib juhtimisõiguse olemasolu liiklusregistrist ise. Sattudes mõnda teise riiki, näiteks Soome, peab juhiluba kohe käepärast olema.

Seisukoht õigusrikkumise puudumise kohta Euroopa Liidu liikmesriigi juhiloa liiklusregistris registreerimine