Eesti, Läti, Leedu ja Poola lasteombudsmanide koostöökohtumine Vilniuses