Eelmised õiguskantslerid

Anton Palvadre     

Anton Palvadre

1938–1940

Õiguskantsleri institutsioon loodi Eesti Vabariigis 1938. aastal jõustunud põhiseadusega. Esimeseks õiguskantsleriks nimetati Anton Palvadre, kelle ametiaeg kujunes paraku väga lühikeseks. Pärast seda, kui Nõukogude Liit 1940. aasta suvel Eesti okupeeris, likvideeriti õiguskantsleri ametkond ja Anton Palvadre mõisteti surma. 

Richard Övel

1944-1945

Õiguskantsleri funktsiooni täitmine ei katkenud Saksa ega ka Nõukogude okupatsiooni ajal. Peaminister Jüri Uluots moodustas 18. septembril 1944. aastal Eesti Vabariigi valitsuse, mille koosseisu kuulus ka õiguskantsleriks nimetatud Richard Övel. 

Artur Mägi

1949-1981

Aastatel 1949–1981 hoidis institutsiooni järjepidevust õiguskantslerina Eesti pagulasvalitsuse juures Artur Mägi, kes oli ühtlasi Eesti Vabariigi 1938. aasta põhiseaduse üks koostaja.

Eerik-Juhan Truuväli     

Eerik-Juhan Truuväli

1993-2000

Taasiseseisvunud Eesti esimeseks õiguskantsleriks nimetati Riigikogu poolt 28. jaanuaril 1993. aastal jurist ja õigusteadlane Eerik-Juhan Truuväli, kes andis ametivande 17. juunil 1993. aastal.

Allar Jõks     

Allar Jõks

2001-2008

20. veebruaril 2001. aastal nimetati Riigikogu poolt õiguskantsleriks Õigusinstituudi õppejõud, ringkonnakohtu kohtunik ja Eesti Kohtunike Ühingu esimees Allar Jõks, kes andis ametivande ning astus ametisse 7. märtsil 2001. aastal. 

Indrek Teder     

Indrek Teder

2008-2015

12. veebruaril 2008 nimetati Riigikogu poolt õiguskantsleriks vandeadvokaat Indrek Teder, kes andis ametivande ning astus ametisse 10. märtsil 2008. aastal.