Dokumendiregister

Dokumendiregister sisaldab andmeid Õiguskantsleri Kantseleis registreeritud dokumentide kohta 1. maist 2009. aastast. Registri kaudu saab tutvuda dokumentidega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.

Juurdepääsu ei võimaldata dokumentidele, mis on avaliku teabe seaduse § 35 ja/või õiguskantsleri seaduse § 23 lg 8 alusel määratud asutusesiseseks kasutamiseks. Nende kohta avaldatakse registris ainult registreerimisandmeid.

Varasema aja dokumentidega ning juurdepääsupiiranguga dokumentidega tutvumiseks palume esitada teabenõude.

Õiguskantsleri Kantselei avalik dokumendiregister 

Õiguskantsleri Kantselei teabe asutusesiseseks kasutamiseks tunnistamise kord