Balti- ja Põhjamaade ombudsmanid arutlevad 16.-17. septembril Tallinnas andmekaitse ja kaasava hariduse probleemide üle

16.-17. septembril viibivad Eestis õiguskantsleri kutsel Balti- ja Põhjamaade ombudsmanid  kahepäevasel infovahetus- ja koostöövisiidil. Kohtumisel on esindatud Leedu, Soome ja Rootsi ombudsmanid oma delegatsioonidega ning Läti ombudsmani ametkond.

Kahepäevasel kohtumisel püütakse leida vastused küsimustele, kuidas tagada kõikidele ühiskonna gruppidele seal hulgas andekate, teise emakeelega, erivajadusega inimeste võrdne juurdepääs kvaliteetsele haridusele. Teise teemana on arutluse all, kus jookseb piir õiguse privaatsusele ja avaliku huvi vahel ja kuidas tagada õigus olla internetis unustatud. Kohtumise teisel päeval külastavad ombudsmanid NATO Küberkaitse Kompetentsikeskust, Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi ning innovatsiooni- ja ettevõtluskeskust Mektory.

Balti ombudsmanide kohtumine on iga-aastane traditsioon, mis sai alguse 20 aastat tagasi, kui esimest korda kohtusid Balti ja Soome ombudsmanid Elvas. Siis arutati üldisemalt, kuidas värskelt loodud Balti ombudsmani institutsioonid võiksid edasi areneda ning lootusrikkalt vaadati Põhjamaade poole. Masu ajal jäi mitu kohtumist vahele ning traditsioon taaselustus 2011. a Riias. See oli ka aasta, mil esmakordselt olid Balti ombudsmanide kohtumisele kutsutud osalema Põhjamaade ombudsmanid.

Ombudsmanide kohtumisi iseloomustab mitteformaalsus ja avatus ning selle eesmärk on olnud ombudsmanide ametkondade omavahelise suhtluse soodustamine. Seminaridel arutatavad teemad on olnud väga mitmekülgsed ning sageli peegeldavad neid probleeme, mis on parasjagu kas mõnes Balti riigis või üldisemalt Euroopas aktuaalsed. Näiteks on olnud teemadeks vihakõne, väärkohtlemise ennetamine, kohalike omavalitsuste toimimine.