Andres Aru esineb konverentsil „Lastesõbralik omavalitsus“

Täna, 12. veebruaril toimub Haljala rahvamajas konverents „Lastesõbralik omavalitsus“. Ürituse eesmärk on toetada laste sotsiaalhoolekande, tervise, hariduse ja arenguvõimaluste parandamist Lääne-Virumaa omavalitsustes.

Konverentsil esinevad ettekannetega Kristi Liiva MTÜst Kiusamisevaba kool KIVA, Urve Sellenberg Rajaleidja keskusest, Martin Medar Lastekaitse Liidust ja Andres Aru Õiguskantsleri Kantseleist.

Õiguskantsleri Kantselei laste õiguste osakonna juhataja Andres Aru räägib lasteombudsmani tegevusest laste õiguste kaitsel ja edendamisel ning lapse õiguste konventsiooni põhimõtete väärtustamisest omavalitsustes.

„Lastesõbralik omavalitsus“ konverentsi korraldavad Lääne-Viru Arenduskeskuse ja Haljala Vallavalitsus. Üritusele on oodatud sotsiaaltöötajad, lastekaitsespetsialistid, koolijuhid, lasteaiajuhid, tugiteenuste õpetajad ja omavalitsusjuhid.