Andres Aru, "Erikool - kasvatus- või karistusasutus?", ajakiri "Märka Last"

Laste õiguste osakonna juhataja Andres Aru artikkel "Erikool - kasvatus- või karistusasutus?" ilmus Lastekaitse Liidu ajakirjas "Märka Last" kevadnumbris 2010.