Andra Reinomägi

Andra Reinomägi pilt

Hariduskäik  
Alates 2011 Tartu Ülikool, sotsiaal-ja haridusteaduskond, sotsioloogia doktoriõpe
2003-2007 Tartu Ülikool, sotsiaalteaduskond, sotsioloogia MA
1999-2003 Tartu Ülikool, sotsiaalteaduskond, sotsioloogia BA
2002-2003 Konstanzi Ülikool, Erasmuse stipendium, vahetusüliõpilane
1997-1999 Tallinna Majanduskool, ärikorraldus
Teenistuskäik  
Alates 04/2011 Õiguskantsleri Kantselei, õiguskantsleri nõunik
05/2010-04/2011 Sotsiaalministeerium, sotsiaalpoliitika info ja analüüsi osakonna juhataja
2008-2010 Eesti Kunstiakadeemia, disaini teaduskonna külalisõppejõud
01/2004-04/2010 Sotsiaalministeerium, sotsiaalpoliitika info ja analüüsi osakonna analüütik
09/2003-12/2003 Sotsiaalministeerium, hoolekande osakonna spetsialist
Publikatsioonid  
2019 Vanusest ja vastutusest laste ja täiskasvanute pilgu läbi. Ajakiri Märka Last, 15.11.2019. 
2019 Lapse õiguste ja osalusõigusega seotud teadlikkus, hoiakud ning kogemused laste ja täiskasvanute pilgu läbi. Sotsiaaltöö, 3/2019.
2015 Lapsed vajavad mõistmist ja toetamist - ausalt ja avatult. Õpetajate Leht, 06.11.2015.
2014 On aeg vaadata laste heaolu laiemalt. Sotsiaaltöö, 3/2014. Kaasautor H. Sinisaar.
2014 Laste kaasamisest kohaliku elu korraldamisse laste pilgu läbi. Sotsiaaltöö, 3/2014. Kaasautor A. Aru.
2014 Statistikaameti e-väljaanne "Lapse heaolu mõõtmise käsitlus". Kaasautorid H. Sinisaar, K. Toros, T.-L. Laes, S. Krusell, D. Kutsar, K. Ilves, K. Abel-Ollo.
2013 Sissejuhatus: lapse õigused ja heaolu. Kogumik Laste heaolu. Child Well-being. Eesti Statistika 2013.  Lk 7-9. Kaasautorid H. Sinisaar, K. Toros, D. Kutsar.
2013 Laps eri keskkondades.  Kogumik Laste heaolu. Child Well-being. Eesti Statistika 2013.  Lk 13-31. Kaasautorid T.-L. Laes, S. Krusell, K. Toros.
2013 Lapse turvalisus. Kogumik Laste heaolu. Child Well-being. Eesti Statistika 2013.  Lk 68-76. Kaasautorid J. Salla, L. Surva, K. Ilves, K. Soo.
2013 Lapse toetamise võimalused.  Kogumik Laste heaolu. Child Well-being. Eesti Statistika 2013.  Lk 121-153. Kaasautorid H. Sinisaar, M. Sepp, K. Paron.
2013 Kuulame laste arvamust. Ajakiri Märka Last, sügis 2013
2013 Et ükski laps ei oleks üksi! JustFilmi Postimehe erileht "Justleht". 15.11.2013. Kaasautor A. Leps.
2013 Andra Reinomägi: viiendik ühiskonnast, kellega arvestada. Postimees, 10.10.2013.
2013 Laste ootused seoses KOV valimistega. Lasteombudsman I. Teder.
2013 Laste õiguste ja vanemluse monitooring: lapsi saab rohkem kuulata ja kaasata. Sotsiaaltöö, 6/2012.
2012 Püüdes lapsepõlve. Just Filmi Postimehe erileht "Just Leht". 16.11.2012.
2012 Vaesuses elavad lapsed vajavad abi. Saarte Hääl 15.05.2012.
2012 Laste vaesus vajab lahendamisi. Ajakiri Märka Last, kevad 2012. Kaasautor A. Aru.
2012 Andra Reinomägi: Nähtav kuristik rukkis. Postimees, 14.02.2012.
2011 Vaesus ja sellega seotud probleemid lastega peredes. Ülevaade Statistikaameti andmete ja kohalike omavalitsuste lastekaitsetöötajate süvaintervjuude põhjal. Lasteombudsman, 2011.
2011 Õigusloome mõjutab igaühe inimõigusi. Postimees.ee  9.12.2011
2011 Samm-sammult lapsesõbralikuma ühiskonna poole. Sotsiaaltöö, 4/2011. Kaasautorid A. Aru, M. Pais.
2011 Suur on suur vaid väikese kõrval. Eesti Päevaleht.ee. 01.06.2011
2010 Sotsiaalne kaitse vaesuse leevendamise vahendina Eestis, kogumik Vaesus Eestis. Statistikaamet 2010, lk 145-192. (kaasautorid M. Kreitzberg, Ü. Mäe)
2010 Lapse õigused: üks etapp läbi, uus algamas. Sotsiaaltöö, 3/2010. Kaasautor A. Tikerpuu
2009 Lapse õiguste tagamise strateegia 2004-2009. Strateegia täitmise aruanne. Kaasautor A. Tikerpuu
2008 Abielu ja vaba kooselu: trendid, regulatsioonid, hoiakud. Sotsiaaltöö, 5/2008
2008 Abielu ja vaba kooselu: trendid, regulatsioonid, hoiakud. Sotsiaalministeeriumi toimetised 4/2008. Poliitikaanalüüs. Kaasautorid L. Järviste, K. Kasearu.
2008 Sotsiaalametnikud: lapsevanemad vajavad nõu ja abi. Postimees, 17.10.2008. Kaasautor A. Tikerpuu
2008 Riiklikud peretoetused ja hüvitised (ptk 4, lk 33-38); Lastekaitse ja –hoolekanne (ptk 7, lk 53-56), kogumik Sotsiaalvaldkonna arengud 2000-2006. Sotsiaalministeeriumi toimetised 2/2008
2008 Vaesus ja sotsiaalne kaitse, kogumik Lapsed. Statistikaamet, lk 20-38. Kaasautor A. Poolakese.
2007 Lasterikaste perede uuring. Sotsiaaltöö, 5/2007
2007 Lasterikaste perede toimetulek ja vajadused. Sotsiaalministeeriumi toimetised 7/2007. Poliitikaanalüüs.
2006 Lastest ja väärtushinnangutest. Sotsiaaltöö 4/2006
2003 Perede hinnangud eesti perepoliitikale ja võimalustele selle täiustamiseks, kogumikus „Millist perekonnapoliitikat me vajame?” (toim. Kutsar, D.). Tartu, Tartu Ülikooli Kirjastus
Teenistusülesanded
  • laste ja noorte õiguste kaitse  ja edendamisega seotud küsimused.
  • Ametijuhend