Allar Jõksi seitsmes aastaettekanne Riigikogule

 

NÄDALA SÜNDMUS 26. september 2007

Õiguskantsler Allar Jõks esineb 27. septembril Riigikogu ees ametiaja seitsmenda aastaettekandega. Jõks annab hinnangu Eesti kui õigusriigi toimimisele viimasel 2006. ülevaateaastal ning toob välja Riigikogu ees seisvaid olulisi seadusandlikke väljakutseid. Õiguskantsler teeb põgusa tagasivaate koostööle kolme erineva Riigikoguga.

Parlamendi ees seisvatest olulisematest ülesannetest peatub õiguskantsler Eesti Vabariigi sisemise ja välise rahu kaitsmiseks vajalikul seadusloomel. Õiguskantsler käsitleb kaitseväe ja riigikaitseorganisatsioonide korraldust, rõhutades, et põhiseadus nõuab nende tegevuse aluste sätestamist seaduses. Välise rahu tagamisest mitte vähem oluliseks peab õiguskantsler riigi sisemise rahu kaitset ja meie kõigi igapäevast turvalisust ja julgeolekut.

Õiguskantsler peatub ettekandes ka riikliku järelevalve nõrkusel ja politiseeritusel; vajadusel luua sõltumatu riiklik regulaator ja järelevalve vee hinna kujunduses ning jäätmeveokorralduses; õigusruumi lünkadel Euroopa Liidu õiguse ja Eesti põhiseaduse aluspõhimõtete vastavuse kontrollimisel ja mitmetel muudel teemadel.

Õiguskantsler andis septembri algul Riigikogule üle 2006. aasta tegevuse ülevaate. Seadusest tulenevalt esineb õiguskantsler Riigikogu eest ülevaatest tuleneva suulise ettekandega.

Ettekande kirjalik tekst on peale kell 10.00 algaval Riigikogu istungil esinemist kättesaadav õiguskantsleri kodulehelt aadressil http://www.oiguskantsler.ee/?menuID=17