Allar Jõks: inimõiguste kaitsmine Tšetšeenias on äärmiselt oluline

Õiguskantsler Allar Jõks viibib  9. – 11. veebruaril Venemaal, kus jagab kogemusi ombudsmani institutsiooni arendamiseks Tšetšeenias.

Euroopa Nõukogu toetusel Sankt-Peterburis toimuva seminari eesmärk on T¹et¹eenia ombudsmani institutsiooni ametnike kvalifikatsiooni tõstmine. Allar Jõks peab kahetunnise loengu Eesti õiguskantsleri töömeetoditest ja kogemustest isikute põhiõiguste kaitsel ning vastab küsimustele. Allar Jõksi ettekande teema on: „Kuidas panna valitsus inimõigusi järgima“

Seminari käigus kohtub Allar Jõks Vene Föderatsiooni inimõiguste voliniku, ajaloodoktor professor Vladimir Lukiniga.

„Pean väga oluliseks, et ka Venemaal saaksid inimõigusi kaitsvad ombudsmanid teha oma  tööd professionaalselt ja kvaliteetselt. Seetõttu olen pidanud vajalikuks vastu tulla ettepanekutele  jagada oma töökogemusi“, ütles Allar Jõks. Eesti õiguskantsler osaleb Venemaa ombudsmanide koolitustel juba kolmandat aastat.

Nädal aega kestval seminaril arutatakse ombudsmani institutsiooni rolli üle nüüdisaegsetes poliitilistes protsessides, selgitatakse välja probleemid inimõiguste kaitsel T¹et¹eenia Vabariigis  ning tuuakse välja ettepanekud, kuidas ombudsmani institutsiooni Tset¹eenias efektiivsemaks muuta. Ettekannetes peatutakse eraldi teemadena ka inimõiguste kaitsel siseministeeriumi haldusalas ning kõneldakse erinevate rahvuskultuuride esindajate õiguste kaitsest.

„Vaatamata poliitilise olukorra keerukusele on inimõigusi kaitsva institutsiooni tegutsemine T¹et¹eenias igal juhul parem kui selle puudumine“, rõhutas Allar Jõks. „Soovin ka oma kogemuste edasiandmisega panustada sellesse, et ombudsman T¹et¹eenias saaks tegutseda tõhusalt ning võimalikult sõltumatult“

Lisaks välisekspertidele – Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik Alvaro Gil-Roblesile ja Eesti õiguskantsler Allar Jõksile on seminarile kutsutute ja ettekandjate seas Venemaa erinevate regioonide  ombudsmanid, sealhulgas Vene Föderatsiooni Tatari Vabariigi inimõiguste volinik; Venemaa inimõiguste spetsialistid, ühiskonna- ja poliitikateadlased.