Ajakirja Juridica lapse õiguste erinumber vaatab pereellu sekkumist ja koolis korra tagamist

Tartu ülikooli õigusteaduskonna ajakiri Juridica (juridica.ee) andis koostöös õiguskantsleri kantseleiga välja Juridica laste õiguste erinumbri, mis on avatud lugemiseks kõigile huvilistele. Mitmed artiklid on kirjutatud 2016. aastal jõustuva lastekaitseseaduse valguses.

Õiguskantsler Ülle Madise kirjutab väljaannet sisse juhatades, et lapse õiguste konventsioon näeb last õigussuhte aktiivse osalisena, kellele aastad lisavad küpsust ning koos sellega iseseisvust ja kaasarääkimise õigust. Mõistagi kehtivad inimõigused ka iga lapse suhtes. Sellele lisaks on lapsel ka oma eriõigused: õigus areneda, end puudutavates otsustes kaasa rääkida, puhata, mängida ja olla niisama.

Eelöeldu ei tähenda, et lapsel ei oleks kohustusi. Juba enne täisikka jõudmist tuleb õppida tundma ühiskonda ja harjuda arvestama teiste õigusi ja huve ning taluma erinevat, olgu või närvidele käivat.

2016. aastal jõustuv uus lastekaitseseadus on saanud palju tähelepanu. Lapse perest eraldamise reegleid on selles täpsustatud, tegelikult kitsendatud, ent uue seaduse vastuvõtmisel võeti need uuesti luubi alla.

Kokkuleppel haridus- ja teadusministeeriumiga on numbri artiklid seekord avatud juurdepääsuks rohkem kui 500 koolile Eestis. Enesestmõistetavalt on oodatud lugema kõik huvilised.

Lähemalt vaata: http://www.juridica.ee/juridica_et.php?year=2015&number=6