Aigi Kivioja

Aigi Kivioja pilt

Hariduskäik  
1998 Praha Karli Ülikool, õigusteadus, MA
1991-1993 Tartu Ülikool, vene keel ja kirjandus, BA
Teenistuskäik   
Alates 01/2017 Õiguskantsleri Kantselei, õiguskantsleri vanemnõunik 
08/2010-12/2016 Õiguskantsleri Kantselei, õiguskantsleri nõunik 
01/2004-06/2010 Tallinna notar 
11/2001-01/2004 Notarite Koda, notari kandidaaditeenistus
08/1999-10/2001 Advokaadibüroo Amos, jurist
11/1998-07/1999 Välisministeerium, juriidiline osakond, rahvusvaheliste lepingute büroo, atašee
Teenistusülesanded
  • haridus- ja kultuuriõigus;
  • perekonnaõigus;
  • pärimisõigus;
  • tööõigus;
  • ekspert piinamise, ebainimliku ja alandava kohtlemise ning OPCAT ennetusasutuse tegevust puudutavates küsimustes;
  • vajadusel teised sotsiaalsete õiguste osakonna pädevusse kuuluvad ülesanded
  • Ametijuhend