Aidakem sõjapõgenikke, austades nende privaatsust

Eestisse on jõudnud esimesed sõja eest põgenema sunnitud inimesed Ukrainast, peamiselt emad lastega. Tunnustame inimeste siirast tahet sõjapõgenikke aidata ja kutsuda ka teisi üles oma abi pakkuma.

Põgenike kannatusi edasi andes tuleks aga austada haavatavas olukorras olevate inimeste privaatsusvajadust. Kõik põgenikud ei pruugi olla valmis oma kannatustest avalikult rääkima ega soovi enda ja oma laste kujutamist ohvritena. Ka heast tahtest tehtud postitus sotsiaalmeedias võib põhjustada lastes edaspidi põgenemisega seotud traumade uuesti läbielamist. Seepärast tuleks enne põgenikest tehtud piltide või videoklippide avaldamist neilt inimestelt kindlasti nõusolekut küsida.

Samas tuleb ka nõusoleku olemasolu korral arvestada, millises emotsionaalses seisundis on sõjapõgenikud, ja igal juhul hoolikalt jälgida, et sotsiaalmeediapostitus ei kahjustaks mingil moel laste huve.

Teavet selle kohta, mida veel tuleks arvestada sotsiaalmeedias piltide ja videote jagamisel, leiate Andmekaitse Inspektsiooni veebilehelt.