2017

Õiguskantsleri tegevuse aastaülevaade 2017. Ülevaade hõlmab õiguskantsleri tegevust perioodil

1. september 2016 kuni 31. august 2017.