2016

Õiguskantsleri tegevuse aastaülevaade 2016. Ülevaade hõlmab õiguskantsleri tegevust perioodil

1. september 2015 kuni 31. august 2016.