20.09.2022 Õiguskantsler tutvustas Riigikogus aastaülevaadet