2008

Õiguskantsleri aastaülevaate ettekanne Riigikogus, oktoober 2009

Õiguskantsleri aastaülevaate saab avada või salvestada kas koos ülevaates viidatud ja lingitud õiguskantsleri seisukohtadega või ilma lingitud failideta.

Ülevaate avamiseks koos sellele lisatud lingitud tekstifailidega tuleb see endale arvutisse salvestada.

Programmi ZIP-failide avamiseks saab alla laadida siit: 7zip