1997

Haigestumise tõttu ei andnud õiguskantsler Riigikogule ülevaadet oma 1997. aasta tegevusest.