„Kool kiusamisest vabaks“ voldiku veebiversioon

Lasteombudsman koostas koos erialaspetsialistidega nõustamisvoldiku, kust leiab praktilisi soovitusi kiusamise ennetamiseks ja kiusamisjuhtumite lahendamiseks.

Tutvu voldiku „Kool kiusamisest vabaks“ veebiversiooniga

Õiguskantsleri Kantselei ja Lastekaitse Liidu koostöös korraldatud konverentsil „Kiusamisvaba haridustee“ esitletud voldikus seletatakse lahti kiusamise mõiste ning kirjeldatakse kiusamise erinevaid esinemisvorme. Praktilisi nõuandeid leiavad voldikust „Kool kiusamisest vabaks“ nii õpilased, õpetajad kui ka lapsevanemad. Sealjuures on näiteks õpilastele mõeldud osas juhiseid nii neile, keda kiusatakse, kui ka kiusajatele. Ühtlasi jagatakse soovitusi neile, kes kiusamist pealt näevad.

Õpetajatele on brošüüris näpunäited selle kohta, mida teha kiusamise ennetamiseks, kuidas luua klassis positiivset õhkkonda ning kuidas kiusamisjuhtumeid lahendada. Praktilisi suuniseid on ka lapsevanematele, näiteks selgitatakse, et kuidas aru saada, et kas last kiusatakse või on ta ise teiste kiusajaks ning mida nendes olukordades ette võtta. Voldikus on ka kasuliku kirjanduse loetelu, kust leiab viiteid teadmiste täiendamiseks nii õpilane, õpetaja kui ka lapsevanem.  

Kiusamisteemalise nõustamisvoldiku koostasid Eesti Koolipsühholoogide Ühingu juht Triin Kahre, Perekeskuse Sina ja Mina juht Ly Kasvandik, Haridus- ja Teadusministeeriumi kooliturvalisuse ekspert Jürgen Rakaselg ning Tartu Ülikooli õppejõud, SA Kiusamise Vastu nõukogu esimees Kristiina Treial.

Voldik „Kool kiusamisest vabaks“ on saadaval nii eesti kui ka vene keeles.