Ülle Madise


Õiguskantsler on põhiseaduse kohaselt ainuisikuline ja sõltumatu põhiseaduslik institutsioon. Õiguskantsleri institutsioon ei ole seadusandliku, täidesaatva ega kohtuvõimu osa, ta ei ole poliitiline ega õiguskaitseasutus. 

Õiguskantsleri nimetab ametisse Riigikogu Vabariigi Presidendi ettepanekul seitsmeks aastaks. Õiguskantsler esitab kord aastas Riigikogule oma aasta tegevuse ülevaate.

2021. aasta 15. detsembril nimetas Riigikogu presidendi ettepanekul Ülle Madise õiguskantsleriks teiseks ametiajaks. Nimetamise poolt oli 63 Riigikogu liiget, vastu oli 18 ja erapooletuks jäi 1 Riigikogu liiget.

Õiguskantsler Ülle Madise teine ametiaeg algas 4. aprillil 2022.

CV

Ülle Madise
sündinud 11. detsembril 1974 Tartus


Haridustee

2007–2007 Tallinna Tehnikaülikool, PhD
2001–2006 Tartu Ülikool doktorantuur
1998–2001 Tartu Ülikool magister iuris (cum laude)
1993–1998 Tartu Ülikool õigusteadus, BA (cum laude)


Teenistuskäik

2015–... Eesti Vabariigi õiguskantsler
2016–2021 Tartu Ülikooli riigiõiguse külalisprofessor
2011–2016 Tartu Ülikooli riigiõiguse professor
2009–2011 Tallinna Tehnikaülikooli avaliku õiguse professor
2009–2015 Vabariigi Presidendi õigusnõunik
2006–2010 Vabariigi Valimiskomisjoni liige
2005–2009 Tallinna Tehnikaülikooli riigi- ja haldusõiguse õppejõud
2005–2008 Riigikontrolli II auditiosakonna peakontrolör
2002–2005 Riigikogu põhiseaduskomisjoni nõunik, sekretariaadi juhataja
2002–2002 Justiitsministri parlamendinõunik
2001–2005 Tartu Ülikooli lektor
1998–2002 Justiitsministeeriumi avaliku õiguse osakonna juhataja
1997–1998 Justiitsministeeriumi avaliku õiguse osakonna spetsialist


Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus

2023−...  Rahvusvahelise Ombudsmani Instituudi (IOI) Euroopa regiooni juhatuse liige
2015−... SA Iuridicum nõukogu liige
2012−... Põhiseaduse kommenteeritud väljaande peatoimetaja
2012−... Enn Soosaare eetilise esseistika auhinna žürii esimees
2013−2022 Euroopa Rassismi ja Sallimatuse Vastase Komisjoni (ECRI) liige
2015−2021 Rahvusvahelise Ombudsmani Instituudi (IOI) Euroopa regiooni juhatuse liige, alates oktoobrist 2017 ka IOI maailma tasandi juhatuse liige
2013−2015 Ametnikueetika nõukogu liige
2012−2015 Rahvusringhäälingu ühiskondliku nõukoja liige
2011−2012 32. Õigusteadlaste päevade korralduskomitee liige
2011−2012 Põhiseaduse 20. aastapäeva tähistamise riikliku komisoni liige
2010−2015 Euroopa Nõukogu GRECO sõltumatu ekspert
2010−2015 Eesti Kunstiakadeemia kuratooriumi liige
2010−2011 Õiguse õppekavade üleminekuhindamise komisjoni liige


Loometöö

Populaarteadusliku saatesarja „Õigus ja Õiglus“ autor (Kuku raadio, 2016-2018)
Populaarteadusliku saatesarja "Vanamehed kolmandalt" autor (Kuku raadio, 2009-2015)
Arvukad teadusartiklid ning arvamusartiklid Eesti ajakirjanduses