Üleskutse Tallinna Inglise Kolledži õpilaste vanematele ja õpetajatele

Lugupeetud Tallinna Inglise Kolledži õpilaste vanemad ja õpetajad!

Olen alustanud menetlust uurimaks, kas Tallinna Inglise Kolledži, mis on Tallinna omandis olev munitsipaalkool, õpilastele on tagatud võimalus õppida koolis õppemaksu tasumata. Põhiseadusest tulenevalt peab linnale kuuluvas koolis õppekava kohane õpe olema edukalt läbitav ilma, et vanemad peaksid maksma õppe eest lisaraha. Kooli tegevust võib annetustega toetada, kuid annetuse tegemine saab olla vabatahtlik. Õppekavavälise (õppe)tegevuse eest võib võtta tasu, kuid siis ei saa tegu olla kohustusliku õppega.

Saamaks laiemat pilti kooli rahastamist toetavate annetuste süsteemi toimimisest, palun Teil jagada oma kogemusi. Teie info peaks puudutama 2013/2014. ja 2014/2015. õppeaastat. Teie vastused jäävad kolmandate isikute jaoks anonüümseks, st saadud info päritolu ei avalikusta ma ka oma seisukohas.

Palun Teil täita alljärgnev ankeet või kirjutada mulle õppemaksu kogumise korraldusest 16. jaanuarini vabas vormis aadressil [email protected] vastavalt sellele, kas olete lapsevanem või õpetaja. Kui Teil on üleskutse või selles esitatud küsimuste kohta vaja lisaselgitusi, jagan neid meeleldi, kui kirjutate mulle viidatud e-posti aadressil.

 

Küsimused lapsevanemale                                        Küsimused õpetajale

 

Tänan ette kõiki, kes oma kogemusi minuga jagavad ning mind asjas selgusele saamisel aitavad.

 

Lugupidamisega

Indrek Teder