Õiguskantslerid ja ombudsmanid arutasid, kuidas populismi-ohvritele jätkuvalt abiks olla

Õiguskantsler Ülle Madise osales 16.-17. jaanuaril 2024 üleilmse õiguskantslerite ja ombudsmanide ühenduse konverentsil Manchesteris. Õiguskantsler pidas ettekande rahvusvaheliste ühiskoolituste kasulikkusest ja vajadusest korraldada need selgelt juhtumite lahendamisele suunatud vormis, lühidalt ja nii, et eri riikidest pärit nõunikud saaksid oma töö parandamiseks rakendatavaid ideid. Näitena esitles õiguskantsler Õiguskantsleri Kantselei eestvedamisel kavandatava tehisintellekti kontrolli koolituse sisu. Mõte on pakkuda kolleegidele üle maailma praktilist ettevalmistust inimõiguste austamise kontrollimiseks seal, kus inimest puudutavate otsuste tegemiseks kasutatakse tehisintellekti.

Arutelus selle üle, kuidas aidata neid ühiskonnagruppe, kes ise abi ei otsi, tõstatas õiguskantsler küsimuse sellest, kuidas taastada usaldatavus nende ühiskonnagruppide silmis, keda populistliku poliitika moevoolus sõltumatute institutsioonide vastu ässitatakse. Sel moel mõjutatud inimesed kaotavad sisuliselt võimaluse oma õigusi õiguskantsleri või ombudsmani toel kaitsta, sest ei pöördu enam ega saa sageli ka erapooletut ega tõele püüdlevat informatsiooni. Teema pälvis laialdast vastukaja, sama probleemi tunnetatakse kõikjal.