Õiguskantsleri nõunikud esinevad andmekaitse asjatundjate foorumil

Andmekaitse Inspektsioon korraldab 23. jaanuaril koostöös Riigikogu põhiseaduskomisjoniga Riigikogu konverentsisaalis andmekaitse asjatundjate foorumi, kus käsitletakse isikuandmete kaitse küsimusi Euroopa Liidu andmekaitse reformi kontekstis.

Arutusele tulevad eraelu kaitstuse ja ühiskonna turvalisuse sõlmküsimused Euroopa Parlamendi kriminaalvaldkonna andmekaitsedirektiivi valguses, otsekohalduv Euroopa Liidu määrus, eraelu kaitse ja infotehnoloogiline innovatsioon ning meedias avaldatud isikuandmete säilitamise ja kustutamisega seotud probleemid.

Õiguskantsleri Kantseleist esinevad foorumil ettekannetega õiguskantsleri asetäitja-nõunik Nele Parrest ning õiguskantsleri nõunikud Helen Kranich ja Odyn Vosman. Foorumil osaleb ka õiguskantsler Indrek Teder.

Andmekaitse asjatundjate foorumil esinevad veel Euroopa Parlamendi liige Marju Lauristin, Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse nõunik Merili Oja, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Taavi Kotka ning ajakirjanik, Tallinna Ülikooli lektor Priit Hõbemägi. Moderaator on Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep.