Õiguskantsleri nõuniku Andra Reinomägi ettekanne: Laste heaolu hindamise võimalused, andmetega seotud kitsaskohad ja lahendused

Riigikogu, 30. august 2019

Arenguseire Keskus ja Õiguskantsleri Kantselei korraldasid seminari „Laste heaolu indikaatorid: praegune seis ja võimalused laste olukorra kirjeldamisel”, et arutada ühiselt laste heaolu kirjeldamise ja hindamisega seotud olukorda ja võimalusi Eestis. Seminaril kõnelesid teadlased lapse heaolu mõiste sisust ja selle mõõtmise vajalikkusest. Eesti eksperdid kirjeldasid senist praktikat laste heaolu indikaatorite kasutamisel ning sellega seotud kitsaskohti ja arenguplaane.

Õiguskantsleri nõuniku Andra Reinomägi ettekanne: Laste heaolu hindamise võimalused, andmetega seotud kitsaskohad ja lahendused