Õiguskantsleri nõunik tutvustab Mammastes laste õigusi

Õiguskantsleri Kantselei laste õiguste osakonnajuhataja-nõunik Andres Aru külastab homme Mammaste lasteaeda ja kooli, et tutvustada sealsele kooliperele ja lapsevanematele laste õigusi ja kohustusi ning rääkida lasteombudsmani tegevustest.

Ühiselt vaadatakse ka teemakohast filmi „Hoia mind kinni“, millele järgneval arutelul on võimalik filmis nähtud ja ka ise kogetud probleeme üheskoos põhjalikumalt lahata. Filmijärgset arutelu viib läbi Põlvamaa Õppenõustamiskeskuse psühholoog Mariana Saksniit.