Õiguskantsleri nõunik osaleb laste väärikuse ja vaesuse paneeldiskussioonis

Täna toimub Rahvusraamatukogus konverents ''Õigus väärikusele - Euroopaliku sotsiaalpoliitika nurgakivi''. Vaesuse ja laste väärikuse teemasid käsitlevas paneelis osaleb ka õiguskantsleri vanemnõunik Margit Sarv.

Konverentsi eesmärk on süvendada Eesti avalikkuses arusaama, et euroopalik lähenemine sotsiaalprobleemidele rajaneb Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sõnastatud inimväärikuse printsiibile.

Väärikuse kui keskse väärtuse lahti mõtestamiseks vaadeldakse konverentsil nelja valdkonda: väärikuse rolli töösuhetes, puudega inimeste väärikuse arvestamist nii käimasolevas töövõimereformis kui ka laiemalt, vananemise ja väärikuse seoseid ning vaeste perede laste väärikuse tagamist.

Vaesuse ja laste väärikuse paneeli juhatab Tartu Ülikooli sotsiaalpoliitika dotsent Dagmar Kutsar. Paneelis räägivad Õiguskantsleri laste õiguste osakonna vanemnõunik Margit Sarv, aastaid heategevust juhtinud Piet Boerefjin Eesti Toidupangast, Aage Õunap Lasterikaste perede liidust ja sotsiaalteadlane Judit Strömpl Tartu Ülikoolist.

Üritust modereerivad Marju Lauristin ja Märt Treier. Konverentsi korraldab Euroopa Parlamendi sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni Eesti delegatsioon.

Konverentsi kava