Õiguskantsleri inimõiguste nõukoja avaistung

26. märtsil 2019 toimus Tallinnas Kultuurikatlas õiguskantsleri inimõiguste nõukoja avaistung. Nõukotta valiti avalikul konkursil 50 inimest erinevatelt elualadelt üle Eesti.  Nõukoja liikmete seas on väljapaistva kogemusega sotsiaalhoolekande, vägivallaennetuse, hariduse ja teaduse, tervishoiu, geenitehnoloogia, meditsiinieetika, arhitektuuri, tööõiguse, isikuandmete kaitse, rahvuse ja keele, usuvabaduse ja keskkonnakaitse tundjad. Nõukoda koguneb üldkoosolekule kaks korda aastas, valdkondlike nõupidamisi korraldatakse vastavalt vajadusele sagedamini.