Õiguskantsleri hinnangul võiksid rahvaspordiürituste korraldajad kaaluda ka eakamatele täiendavate vanuseklasside loomist

Õiguskantsleri poole pöördus inimene, kes palus kontrollida Eesti Kultuurkapitali sporditoetuste jagamist. Ta leidis, et Eesti Kultuurkapitalilt toetuse saanud rahvaspordivõistlustel ei arvestata sageli eakamate osalejatega, sest naised saavad võistelda üksnes kuni 50-, 55- või 60-aastaste vanuseklassis ning mehed kuni 55- või 60-aastaste ja vanemate vanuseklassis. Seetõttu tuleb eakamatel võistelda sageli endast 15−20 aastat noorematega. Näiteks toodi Võrumaa Spordiliidu korraldatav 12 jooksuga Võrumaa pikamaajooksude sari (vanusegrupid kuni M/N60) ning Pärnu Kahe Silla Klubi (MV60 ja NV55) jooksuüritus.

Õiguskantsleri hinnangul võiksid rahvaspordiürituste korraldajad kaaluda ka eakamatele täiendavate vanuseklasside loomist. Eesti Kultuurkapitalil on võimalik toetuse määramise tingimuste abil soodustada erinevate vanusegruppide võrdset kohtlemist spordiüritustel. Kui spordiüritusel peetakse eraldi arvestust vanusegruppide põhiselt, peaksid kõik osalejad saama võistelda võrreldavatel alustel moodustatud vanusegruppides, et ka eakamad spordisõbrad pälviksid noorematega võrdset tunnustust ja tähelepanu. Selline toimimine oleks kooskõlas põhiõigusega võrdsele kohtlemisele. Samuti spordiseaduses, erinevates strateegiadokumentides ja rahvusvahelistes soovitustes toodud eesmärkidega kogu ühiskonna, sh vanemaealiste sportimise edendamiseks. Mõistlik on siiski võtta arvesse konkreetse ürituse eripära, sh spordiala, traditsioone ja osalejate arvu. Oma tervislikku seisundit peab kriitiliselt hindama iga osaleja ise.

Õiguskantsleri soovituse kogutekst: Rahvaspordiüritustele toetuste eraldamine