Õiguskantsleri hinnangul peaks saama mahajäetud kortereid lihtsamini sundvõõrandada

ERR, 28. november 2017

Õiguskantsler Ülle Madise tutvus Kohtla-Järvel sealsete mahajäetud korterite probleemiga, mis on naabritele tüliks. Õiguskantsleri eesmärk on näidata seadusandjatele kätte suunad, kuidas seadusekuulekaid ühistuliikmeid kaitsta.

Madise sõnul ei ole korteriühistute ja omavalitsuste jaoks probleemsete korterite mure omane vaid Kohtla-Järvele, kuid sealt on tulnud selle kohta kõige rohkem teateid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuna praegused seadused ei ole arvestanud sellega, et korterid võivad muutuda mingis piirkonnas väärtusetuks, peab õiguskantsler oma ülesandeks sellisele vajakajäämisele tähelepanu juhtida.

Kohtla-Järvel on mahajäetud korterid tekkinud sellest, et inimesed on nad hüljanud ja paljudel juhtudel on nad läinud Venemaa avarustesse, kust neid on raske leida.

Majandusliku olukorra paranemisel võivad omanikud küll välja ilmuda, kuid nende koju ootamine pole õiguskantsleri sõnul lahendus.

"See on see koht, kus linnavalitsuse enda pingutusest võib-olla ei piisa. Me loodame, et saame ka ministeeriumidele anda nõu, et töötada välja selline seadus, mis sellistel juhtudel võimaldab hõlpsamini korteri sundvõõrandada või sundvaldusesse seada, et ei oleks olukorda, kus selle tõttu, et mõned naabrid ei maksa, sinu vara väärtus väheneb," selgitas Madise.

Kohtla-Järve linnapea Ljudmilla Jantšenko loodab korterite lihtsamat sundvõõrandamist võimaldavale seadusele ka sellepärast, et siis saaks tondilossidena seisvad majad lammutada.

"Näiteks Vahtra tänav 23 maja, kus on 11 korterit antud riigi omadisse ja ülejäänud korterid on eraomandis. Selle majaga saakski toimida niiimoodi, et võtame need korterid endale ja lammutame maja ära. Aga selliseid maju, kus oleks massiliselt pool maja tühi, meil ei ole. Meil on paljudes majades ükskuid tühjad korterid ning nende eest, mis nendest on linna omandis, me maksame või anname üürile ja üürnik maksab. Need majad, kus on välismaalaste poolt maha jäetud korterid, on probleemsed," rääkis Jantšenko.