Õiguskantsleri ettekanne Riigikogus

Õiguskantsler Ülle Madise ettekanne Riigikogus „Kliima kaitse ja põhiõiguste piirangud“ keskendus vajadusele viia Eestis kehtivad õigusnormid lähiajal kooskõlla nende rahvusvaheliste kohustustega, mille Eesti on keskkonnakaitse eesmärgil enesele võtnud.

Ettekande ajendiks said mitmete Eesti ettevõtete avaldused, milles viidati õigusselgusetusele kaevanduslubade jms valdkonnas, mille tõttu on neil keeruline oma tegevust pikaajaliselt kavandada. Vajalike lubade väljastamine venib, kuivõrd vastutavad valitsusasutused viitavad riiklikele arengukavadele ja mõnikord ka koalitsioonilepingu sätetele.

„Ei arengukava ega koalitsioonileping ei loo mitte kellelegi mitte ühtegi õigust, kohustust ega ootust. Arengukava vastuvõtmisest, isegi kui seda teeb Riigikogu oma otsusega, ei hakka kulgema muudatustega kohanemise aeg. Muudatustega kohanemise aeg põhiseaduse mõttes saab hakata kulgema üksnes siis, kui Riigi Teatajas on avaldatud piisavalt konkreetne seadus, millest inimesel on võimalik aru saada, et see käib tema kohta, ja tal on võimalik aru saada, millised on need tulevased õigused ja kohustused,“ ütles õiguskantsler Riigikogus.

Madise toonitas, et kuivõrd Euroopa Liidu kliimalepete raames on juba seatud konkreetseid tähtaegu keskkonnaeesmärkide saavutamiseks, siis tuleb ka Eesti siseriiklik õigusruum nende sihtidega kooskõlla viia. Seda tuleb teha rahvaga avameelselt ja hirmutamata rääkides, kõiki huvitatud osapooli kuulates ja Eesti huve ja eripärasid maksimaalselt arvestades.

Ettekande, sellele järgnenud küsimuste ja vastuste ning Riigikogu liikmete arvamuste stenogrammi loe siit: https://stenogrammid.riigikogu.ee/et/202304191400.

Õiguskantsler Ülle Madise Riigikogu kõnepuldis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õiguskantsler Ülle Madise Riigikogu kõnepuldis. Foto: Erik Peinar