Õiguskantsleri asetäitja avasõnad kollokviumil

Õiguskantsleri asetäitja-nõuniku Olari Koppeli avasõna MTÜ Polis korraldatud kollokviumil „Eerik-Juhan Truuväli – õiglus ja õigus. Kohaliku omavalitsuse õiguskorra areng ja järelevalve“ 24. mail 2024 Õiguskantsleri Kantseleis 

 

Austatud külalised

 

Kui alustasime mõne kuu eest Sulev Läänega selle kollokviumi ettevalmistamist, siis ei osanud ette kujutada, et kollokviumi päeval küsitakse avalikus ruumis: kas meil on põhiseaduslik kriis? kas meie demokraatlik riigikord on ohus?

Nagu õiguskantsler Ülle Madise eile õhtul ETV otsesaates selgitas, siis kriisi ei ole. Kõike seda, mis praegu parlamendis toimub, oleme varem, võibolla vähe teistsugusel kujul juba näinud. Nii soovi Riigikogu tööd tahtlikult takistada kui ka tahet oma ettepanekuid parlamendis kiirkorras ja põhjaliku aruteluta ära menetleda.

Eestis oleks põhjust rääkida kriisist ja demokraatiat ähvardavast ohust juhul, kui puuduksid sõltumatud institutsioonid, kelle ülesanne on tagada õigusriigi püsimine ja õigusloome püsimine põhiseadusega pandud raamides. Nendeks on Vabariigi President, õiguskantsler ja kohtusüsteem. Siiani need kaitsevallid peavad päris hästi. Kuigi, tuleb tunnistada, et viimastel aastatel on üritatud nende vastupidavust kõigutada.

Kui kolm aastat tagasi puhkes pandeemia, siis nii mõnigi kõrgel positsioonil poliitik arvas otsekoheselt: põrgusse see juura, meil on kriis, inimesed surevad! Nii öeldi, kui õiguskantsler esitas avalikult küsimuse valitsuse kehtestatud piirangute kooskõlast põhiseadusega. Kui puhkes sõda Ukrainas, siis tõusis esikohale julgeoleku argument. Et nüüd tuleb Eestit kaitsta, õigused ja vabadused on teisejärgulised.

Nelja aasta eest meie hulgast lahkunud selle maja suur sõber Mart Nutt on öelnud, et sõja esimeseks ohvriks on inimõigused. Nii ongi. Ja seda olulisem on nende roll, kes meie õiguste ja vabaduste eest seisavad. Õiguskantsler oma ametkonnaga teeb seda. Meile on eeskujuks Eesti iseseisvuse taastamise järgne esimene õiguskantsler Eerik-Juhan Truuväli. See eeskuju ühtaegu aitab, aga teisalt paneb ka vastutuse. Üritame olla tema väärilised.