Õiguskantsler: veoautodele aastaringselt puhkepäevadel kõrgema praamihinna kehtestamine on põhiseadusvastane

 

Õiguskantsleri Kantselei 16. detsember 2009 

Õiguskantsler Indrek Teder on seisukohal, et majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega Kuivastu-Virtsu ning Rohuküla-Heltermaa parvlaevaliinidel veoautodele reedeks ja pühapäevaks kehtestatud kõrgem üleveokoefitsient on põhiseadusega vastuolus.
Õiguskantsler saatis ministrile märgukirja hindu kehtestava määruse põhiseadusega kooskõlla viimiseks.
Samuti palus õiguskantsler ministril täiendada ühistranspordiseadust avaliku liiniveo hindade kehtestamise ja riigieelarvest toetamise küsimustes.

Majandus- ja Kommunikatsiooniminister on oma 19. novembri 2007 määrusega, mis sätestab hinnakirja ja sõidusoodustused parvlaevaliinidel, kehtestanud Kuivastu-Virtsu ja Rohuküla-Heltermaa praamiliinidel reedesele ja pühapäevasele sõidukite üleveole täiendavad lisakoefitsiendid. Sõiduautode üleveole kehtib alates kella 13.00-st lisakoefitsient 1,5 ning veoautole, haagisele ja autorongile kella 13.00 – 22.15 lisakoefitsient 3,0. Seega on suurte sõidukite täiendavad hinnakoefitsiendid kõrgemad kui sõiduautode omad.

Hinnamääruses veoautode üleveole kehtestatud kõrgema hinnakoefitsiendiga on minister loonud olukorra, kus praamiveoteenus on reedel ja pühapäeval erinevatel põhimõtetel kättesaadav sõiduautode ja veoautode kasutajatele. Sellega riivab hinnamäärus põhiseaduses sätestatud õigust võrdsele kohtlemisele. Ühtlasi muudab kõrgem hind reedel ja pühapäeval üleveoteenuse veoautode kasutajatele rahaliselt raskemini kättesaadavaks ning see omakorda mõjutab negatiivselt isikute põhiseaduslikku õigust ettevõtlusvabadusele.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister on suurte sõidukite reedel ja pühapäeval praamiveolt eemaletõrjumise eesmärgiks nimetanud vajadust tagada sõiduautodele reedel ja pühapäeval kiirem ülevedu ning hajutada liiklust. Õiguskantsleri hinnangul ei saa seda eesmärki iseenesest pidada ebamõistlikuks.

Kuid kõrgem hind, mis muudab veoautosid kasutavatele isikutele reedel ja pühapäeval praamiveo raskesti kättesaadavaks, mõjutab neid isikuid negatiivselt aastaringselt. Õiguskantsleri hinnangul ei ole veoautode üleveole nädalalõppudel kehtestatud kõrgem hind aastaringselt vajalik selle kehtestamise eesmärgi saavutamiseks. Arvestades praamiveo statistikat saab järeldada, et suurel osal aastast on sõiduautode mõistliku ajaga ülevedu tagatud ka siis, kui veoautodele ei rakendata kõrgemat üleveokoefitsienti. Hinnamääruses veoautodele nädalalõppudel sätestatud kõrgem üleveohind on eesmärgiga võrreldes ülemäärane ja seega põhiseadusvastane just selles osas, et kõrgem hind kehtib aastaringselt.

Hinnamääruses veoautodele nädalavahetuseti kõrgema üleveohinna kehtestamisega on majandus- ja kommunikatsiooniminister väljunud talle seaduse ja põhiseadusega antud piiridest ning kehtestanud sätted, mis rikuvad isikute põhiõigusi võrdsele kohtlemisele ja ettevõtlusvabadusele.

Lisaks vajavad õiguskantsleri hinnangul süsteemset ülevaatamist seadusnormid, mis annavad aluse kehtestada praamiveo hinnakiri ning sätestavad avalikule liiniveole toetuse eraldamise.

Õiguskantsler palub ministril töötada välja ja esitada Vabariigi Valitsusele algatamise otsustamiseks ühistranspordiseaduse muutmise eelnõu, millega sätestataks majandus- ja kommunikatsiooniministrile selge pädevus kehtestada nii sõitjate kui sõidukite üleveo piletihindu Eesti suurimate saarte ning mandri vahelistel parvlaevaliinidel. Samuti peaks ühistranspordiseadusest üheselt tulenema ka see, et riigieelarvest eraldatavat avaliku liiniveo toetust saab kasutada ka sõidukite praamiveohindade vähendamiseks.

Õiguskantsler menetles küsimust kaubavedajatest saare ettevõtjate avalduse alusel, kes palusid kontrollida Virtsu-Kuivastu ja Heltermaa-Rohuküla parvlaevaliinil veoautodele, haagistele ja autorongidele reedel ja pühapäeval kehtestatud täiendavate lisakoefitsientide põhiseaduspärasust.

Jaana Padrik
õiguskantsleri avalike suhete nõunik
[email protected] 
693 8423
50 18 793