Õiguskantsler vastustab abipolitsei laiemaid volitusi

ERR, 8. oktoober 2018

Õiguskantsler Ülle Madise leiab, et abipolitseiniku seaduses plaanitavad muudatused võivad isikute põhiõigusi ulatuslikult piirata.

Riigikogus esimese lugemise läbinud eelnõu eesmärk on muuta abipolitseiniku seadust nii, et vabatahtlikke saaks paindlikumalt politseitöösse kaasata ning muudatuse jõustumine annaks vabatahtlikele lisaks sõidukite peatamisele veelgi õigusi, mis seni on olnud vaid politseiametnikel, kirjutab Postimees.

"Kuna abipolitseinik ei ole politseiametnik, ei saa tema õigused ja kohustused olla politseiametniku õiguste ja kohustustega võrreldavad," märkis Ülle Madise vastuses riigikogu õiguskomisjoni esimehele Jaanus Karilaiule.

Õiguskantsleri arvates soovitakse eelnõuga küll abipolitseiniku õigusi tunduvalt laiendada, kuid kavandatavaid muudatusi ei ole seletuskirjas piisavalt põhjendatud.