Õiguskantsler tutvustas Riigikogu liikmetele aastaülevaadet

Õiguskantsler Ülle Madise tutvustas teisipäeval Riigikogus värsket aastaülevaadet. Ülevaade võtab kokku Õiguskantsleri Kantseleile seadusega pandud ülesannete täitmise ajavahemikus 1.septembrist 2022 kuni 31.augustini 2023. 

"Õiguskantsleri ametkonnast käib kaebuste näol aasta jooksul sisuliselt läbi kogu Eesti elu. Inimesed võivad meile kirjutada nii, nagu nad oskavad, kirjeldada oma muret, õigusabi selleks ei ole tarvis. Ja meie ülesanne on aru saada, milles on asja tuum. Kui seadus vähegi lubab või kas või toetab, siis me lahendame selle küsimuse ära kõige kiiremal õiguspärasel viisil. Õnneks see päris sageli õnnestubki," lausus Ülle Madise Riigikogus peetud kõnes. "Loomulikult on ka neid juhtumeid, kus põhiseaduse ja seaduse kohaselt asja lahendamine ei ole meie pädevuses. Peame selgitama, et kohtuotsust meie ei muuda, arsti pandud diagnoosi meie ei asenda ja sotsiaalkorterit anda ka ei saa. Leidub inimesi, kes seda ei mõista ja ikka on kurjad edasi. Seepärast ma väga palun teid, Riigikogu liikmed, palun teie abi, et kui saate, siis kasutage teiegi võimalust oma valijatele selgitada, et riigis kehtib võimu ja töö jaotus. Nii peabki olema. Ja süüdistada inimesi, kelle pädevuses üks või teine otsus ei ole, nende otsuste mittetegemises, ei vii kuskile."

Õiguskantsler tänas Riigikogu eelmist ja praegust koosseisu ning valitsust konstruktiivse koostöö eest ning tõstatas kõnes probleemidena lasteaiakohtade nappuse, eesliiniametnike ridade vähenemise, viitas kulukale asendustegevusele ministeeriumides ning väljendas muret tegevuspõhise riigieelarve, Euroopa Liidu õigusaktide (põhiseaduspärasust kontrollimata) ülevõtmise, aga ka selle pärast, et pahatihti jääb vastu võetud seadustes põhikonflikt lahendamata ning vaidlevatele osapooltele jääb mulje, et mõlemal on õigus. 

"Ja lõpetuseks üks teema, mis tõenäoliselt eeloleval ülevaateaastal, kui mitte eelolevatel ülevaateaastatel kujuneb tooni andvaks. Kahjuks oleme näinud juba aastaid, kuidas avalikkus on üsna kerge käega nõus põhiseaduse ja põhiõiguste rikkumisega. Eelmise majanduskrahhi puhul pandeemia, nüüd sõda. Ja mida me näeme, on see, et üha rohkem tuleb seaduseelnõusid, plaane, kus seletuseks on kuivalt julgeolek, turvalisus. Ka siin, austatud Riigikogu, palun arutage ja kui võimalik, kaasake ka meie ametkonda, kaasake ka teisi asjaomaseid. Kas ikka on õige kõik põhiseaduslikud vabadused ja õigused allutada mingisuguse absoluutse turvalisuse või julgeoleku saavutamise eesmärgile?," sõnas õiguskantsler.    

Õiguskantsleri aastaülevaade on leitav siit.

Riigikogus peetud kõne ning õiguskantsleri vastused Riigikogu liikmete küsimustele on leitavad stenogrammist

foto: Erik Peinar