Õiguskantsler taunis Narvas sotsiaalteenuseid piiravaid õigusakte

ERR, 25. september 2017

Õiguskantsleri nõunik Kristi Ploom rääkis ERR-i raadiouudistele, et õiguskantsleri tähelepanu jäi pidama koduteenuste osutamisele Narvas.

"Teenus, kus inimene vajab abi kütmisel või toidu tegemisel, on Narva linn öelnud, et teenust ei osutata inimesele, kel on täisealised lapsed või muud ülalpidajad. Teistpidi seda sama teenust ei osutata näiteks nädalavahetustel, aga kui talvel ruum vajab kütmist, siis ei saa inimest abita jätta," nentis Ploom.

Samuti ei rahasta Narva linn puudega inimeste tööle jõudmist või pakutakse sotsiaaltransporditeenust abivajajale piiratud mahus.

"Kui inimene nö oma 80 eurot aastas toetust ära kasutab, siis ülejäänu peab ta ise kinni maksma ja sõltumata sellest, kas tal tegelikult selleks vahendeid on," tõdes Ploom.

Ploomi sõnul ütleb seadus, et kui omavalitsuses on abivajaja, kes vajab mõnda neist 11-st kohustuslikust sotsiaalteenusest, siis omavalitsus peab seda inimesele võimaldama.

Sotsiaalvaldkonna eest vastutav Narva abilinnapea Tatjana Patsanovskaja probleemi ei tunnista.

"Kõik meie määrused vastavad Eesti seadusandlusele. Sotsiaalhoolekande seadus § 14 räägib sellest, et kui linn maksab mingeid toetusi või osutab teenuseid oma eelarvest, siis kohalik omavalitsus kinnitab oma korra, kus on märgitud teenuste osutamise tingimused," märkis Patsanovskaja ja lisas, et kõik abivajajad saavad linnalt vajalikke teenuseid.

"Mitte ühtegi korda ei ole inimene jäänud ilma teenuseta," kinnitas ta.

Patsanovskaja sõnul muudetakse Narvas sotsiaaltöömäärusi nende kaasajastamise korras, mitte käsu peale.

"Ainult märkuste peale ei kavatse me midagi muuta," kinnitas Patsanovskaja ja lisas, et kõik on korraldatud linna parema äranägemise ja eelarvevõimaluste järgi.

Ploom märkis, et kui Narva linn ei kavatse midagi ette võtta, siis õiguskantsleril on õigus minna riigikohtusse ja tõstatada nende määruste põhiseaduslikkus seal.

Samas ei ole narvakad õiguskantslerile sotsiaalteenusest ilmajäämisest kaevanud, kuid kuna seda on ette tulnud teistes omnavalitsustes, siis hakkaski õiguskantsler sotsiaalteenuste õigusakte kontrollima.