Õiguskantsler: Tallinna elukohajärgse kooli määramise kord on põhiseadusega vastuolus

Õiguskantsler Indrek Teder on seisukohal, et Tallinna Linnavalitsuse määrus, millega kehtestati elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord, on vastuolus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning põhiseadusega.

Määrusega on Tallinnas elukohajärgse kooli määramine korraldatud moel, mis ei arvesta seadusandja tahtega. Osa laste puhul arvestatakse elukohajärgse kooli määramisel vaid lapsevanema soovi ja teisi seaduses sätestatud nõudeid ei arvestata. Teise osa laste puhul ei arvestata lapsevanema sooviga üldse. Elukohajärgse kooli määramisel kasutatakse seadusvastaselt koolide vastuvõtukorda. Määrusega kehtestatud menetlus on läbipaistmatu, tarbetult keeruline ja ebatõhus.

Indrek Teder saatis täna Tallinna Linnavalitsusele märgukirja, paludes kuu aja pärast vastust, kuidas kavatseb linn määrust muuta.

Pressiteade