Õiguskantsler: Tallinn peab viima oma jäätmehoolduseeskirja kooskõlla seadustega ja lõpetama elanikelt ebaseadusliku lisatasu võtmise

Tallinna linnavolikogu esimehele Mihhail Kõlvartile saadetud kirjas juhib õiguskantsler Ülle Madise linnavõimude tähelepanu, et Tallinn on ebaseaduslikult delegeerinud jäätmeveo teenustasu suuruse määramise linna keskkonnaametile. Seaduse järgi saab seesuguseid tasusid kehtestada vaid linnavolikogu.

Lisaks on Tallinna Keskkonnaamet kehtiva, kuid õiguskantsleri hinnangul ebaseadusliku jäätmehoolduseeskirja alusel lisanud elanike prügiarvetele lisatasu registri pidamise ja arvete esitamise eest. Konkurentsiameti arvutuste kohaselt on Tallinn sel viisil lisanud prügiveoteenuse hinnale ligi 40% lisatasu.

„Põhiseaduse järgi saab rahalisi kohustusi kindlaks määrata seadusega või seaduse alusel nii, et on viidatud hinnakujunduse kriteeriumitele. Praegusel juhul on Tallinn kehtestanud prügiveo lisatasu ametkondliku käskkirjaga otsustuskorras, kuigi seadus seesugust lisatasu ette ei näe,“ selgitas õiguskantsler.

Õiguskantsleri seisukoha kogutekst: Ettepanek Tallinna jäätmehoolduseeskirja § 351 põhiseadusega kooskõlla viimiseks