Õiguskantsler soovitab riigikogul matusetoetuse maksmise korda täpsustada

ERR, 20. aprill 2018

Õiguskantsler Ülle Madise hinnagul peaks riigikogu täpsustama matusetoetuse maksmise regulatsiooni, kuna mõningatel juhtudel võib kadunu lähedane sellest ilma jääda.

Õiguskantslerile kirjutas avaldaja, kes mattis oma ema, kuid ei saanud matusekulude katmiseks toetust üheltki kohalikult omavalitsuselt. Nimelt ei olnud tal õigust saada toetust Tallinna linnast, kus ta ise elas, sest Tallinnas kehtiva määruse järgi makstakse toetust lahkunu elukoha järgi.

Avaldaja ei saanud toetust ka Pärnu linnast, kus elas lahkunu, sest Pärnu linnas kehtiva määruse järgi makstakse toetust matusekulud kandnud inimese elukoha järgi.

Kirjeldatud olukord on Madise sõnul tekkinud seetõttu, et riigikogu pole kindlaks määranud, kellele ja mis tingimustel peavad kohalikud omavalitsused matusekulude kandmisel toetust maksma.

"Seadus ei pane kohalikele omavalitsustele ka sõnaselgelt kohustust lähedase matnud inimest matusekulude kandmisel toetada. See on vastuolus avalikkusele jagatud infoga, et taastatakse 250-eurone matusetoetus kõigile," seisab õiguskantsleri kirjas.

Õiguskantsler palub riigikogul matusetoetuse maksmise regulatsiooni täpsustada. "Valdadel ja linnadel tuleb inimest matusekulude kandmisel toetada, et ta ei satuks nende kulude tõttu puudusesse. Samuti peab seadus andma vastuse küsimusele, kas matusekulud peab katma see vald või linn, kus elas lahkunu, või see, kus elab matusekulud kandnud inimene."

"Riigikogul on sobiva lahenduse loomisel avar otsustusruum. Oluline on, et inimene ei satuks matusekulude kandmise tõttu puudusesse. Seega võib matusekulude kandmiseks toetuse saamise õigus sõltuda matusekulude kandja majanduslikust olukorrast. Kui vaja, tuleb inimesele rahalist toetust pakkuda ka enne matuse korraldamist," seisab Madise kirjas riigikogu sotsiaalkomisjonile.