Õiguskantsler: riigieelarve seaduse eelnõu ei võimalda kulude üle otsustada

ERR, 15. oktoober 2018

 

Õiguskantsler Ülle Madise ütles, et riigieelarve seaduse eelnõu on liiga arusaamatu ning see ei võimalda kulude üle otsustamist riigikogu liikmete poolt.

"Riigieelarves peavad kõik olulisemad tulud ja kulud selgelt kirjas olema. Nii, et avalikkus mõistab, kui palju kulub riigimasina käigus hoidmiseks, kui suured on õpetajate, arstide, päästjate, politseinike palgad, kui palju on seadustega ette nähtud sotsiaalse turvavõrgu jaoks. Praegu see nii ei ole, arutletakse seletuskirja üksikute osade üle ja riigikogult on otsustusroll ära võetud," ütles Madise ERR-ile.

"Riigieelarve seaduse eelnõu on sedavõrd arusaadamatu ja üldine, et riigikogu liikmel, kes soovib mõne uue algatuse ära jätta ja suunata raha näiteks hoopis politseinike või lasteaiaõpetajate palgatõusuks, sellekohast ettepanekut teha ei saa. Kulutused on kirjas üksnes seaduse seletuskirjas, ent seletuskiri ei ole seadus, seda ei muudeta ega hääletata riigikogu täiskogus," jätkas Madise.

Madise rõhutas, et põhiseaduse järgi peab riigikogu liikmel olema õigus kõikide oluliste tulude ja kulude üle otsustada neid vajadusel ka muutes.

"Jälgime hoolikalt riigieelarve kujunemist riigikogus, seda, kas leitakse võimalused muudatusettepanekuid teha ja hääletada ning kas riigikogu kirjutab eelarve selgemaks," lisas Madise.

Ta märkis, et aasta alguses tuleb otsustada, kas ja mida saab ette võtta olukorra parandamiseks. "Eelarve läbipaistvus ja seega ka võimalus tulude ja kulude üle arutada on äärmiselt oluline kogu ühiskonnale. Riiki juhib Riigikogu, seega peab tal olema ka võimalus riigieelarvet, üht aasta olulisimat seadust, sisuliselt muuta. Tehniliselt on see võimalik," ütles Madise veel.