Õiguskantsler rääkis Kuku raadios värskest aastaülevaatest