Õiguskantsler: perekonnaseadus lubab lapsendamist avalikult tunnistada

ERR, 31. jaanuar

Lapsendamissaladuse mõte ei ole sundida vanemaid lapsendamissaladust varjama, kui nad seda vajalikuks ei pea või kui see polegi tegelikult võimalik, leiab õiguskantsler Ülle Madise.

Madise kirjutab vastuses lapsendamiskeskus MTÜ Oma Pere jurist Margus Sardisele, et lapsendamissaladuse mõte on kaitsta lapsendajat, last ja lapse bioloogilisi vanemaid lapsendamisinfo nende tahte vastase avaldamise
eest. 

"Leian, et perekonnaseadus ei keela lapsendajatel endil lapsendamise infot jagada, kui seejuures arvestatakse lapse parimaid huve ega avalikustata lapse
bioloogiliste vanemate identiteeti nende tahte vastaselt," kirjutab Madise, lisades, et seaduse mitme võimaliku tõlgenduse korral tuleb eelistada põhiseaduspärast tõlgendust.

Margus Sardis viitas oma kirjas ETV saates "Terevisioon" avaldatud intervjuule
lapsendajatega, kes rääkisid oma loo ning avaldasid lapsendatud lapse nime ja foto, pärast seda on saates esinenud lapsendajaid kritiseeritud. Sardis küsis õiguskantslerilt, kas meedias konkreetseid lapsendamislugusid jagades ning lapsendajate ja lapsendatud laste isikuid identifitseerides rikutakse perekonnaseaduses sätestatud lapsendamissaladust või mitte. 

Madise märkis, et lapsendajatel tuleb valida oma lapse arengut hinnates sobiv aeg ja viis, kui nad soovivad last lapsendamise asjaoludest teavitada. "Kindlasti tuleb seda teha enne lapsendamise avalikku käsitlemist meedias. Lapsendatud laste huvi arvestavat avalikku teemapüstitust tuleb tunnustada. See annab ühiskonnale julgustava signaali, et iga vajaliku vanemliku hooleta jäänud laps väärib pere, kodu ja armastavaid vanemaid."

Lapsendamissaladuse avaldamist reguleerib lisaks perekonnaseadusele Madise sõnul ka isikuandmete kaitse seadus. Isikuandmete töötlemine on lubatud kas andmesubjekti nõusolekul või seaduse alusel. "Seega kehtib üldpõhimõte, et inimesel endal on õigus otsustada, kas, kellele, millal ja kui palju ta oma isikuandmeid avaldab."

Kokkuvõttes võib öelda Madise hinnangul öelda, et lapsendamissaladust peavad perekonnaseaduse kohaselt hoidma kõik kolmandad isikud, välja arvatud lapsendaja, lapsendatud laps ja bioloogiline vanem neid endid puudutavas
osas. "See tähendab, et lapsendajatel on õigus avaldada, et nende laps on lapsendatud ja ise otsustada, millal on selleks õige aeg."

Madise toonitas, et lapsendajad ja lapsendatu ei tohi siiski avaldada bioloogiliste vanemate identiteeti, kui nad ei ole selleks nõusolekut andnud. "Samuti on bioloogilistel vanematel õigus avaldada, et nad on andnud oma lapse lapsendada, kuid nad ei tohi avaldada lapsendajate ega lapsendatud lapse uut identiteeti."