Õiguskantsler peab Valga vallavolikogu otsuse punkti põhiseadusevastaseks

Lõuna-Eesti Postimees, 6. aprill 2018

Õiguskantsler leidis, et Valga vallavolikogu esimehe õigus määrata volikogu liikmetele hüvitisi pole põhiseadusega kooskõlas. Samuti tuleb kaks volikogu otsust vormistada määrusteks.

Kahele probleemile juhtis õiguskantsler Ülle Madise tähelepanu vallavolikogu opositsiooni liige Monika Rogenbaum (IRL), kes varemgi olnud uue volikogu koalitsiooni tegemiste suhtes kriitiline.

Esimene küsimus puudutab volikogus mullu 1. detsembril vastu võetud otsust «Valga Vallavolikogu tööst osavõtu eest hüvituse ja tasu maksmise kord». Selle neljas punkt ütleb: «Volikogu esimehel on õigus eelarvevahendite olemasolul maksta volikogu liikmetele muid tasusid või hüvitusi».

Õiguskantsler vastas volikogule, et neljas punkt on vastuolus nii kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) kui ka põhiseadusega ja tuleb tühistada.

KOKS ütleb, et volinikele volikogu tööst osavõtu eest tasu suuruse ja maksmise korra võib kehtestada üksnes volikogu. Sama lugu on hüvitistega volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest.

Põhiseadusest tuleneb õiguskantsleri sõnul aga omavalitsuse kohustus järgida kohaliku elu korraldamisel seadust.

Rogenbaumi sõnul ei tohiks saadikute raha üle otsustada vaid volikogu esimees. «Volikogu esimees esindab volikogu, aga ta ei ole volinike ülemus, et määrab, kes saab ja kes ei saa midagi. Sellele on istungil juba varem tähelepanu juhitud.»

Teise punktina leidis õiguskantsler, et nii mainitud otsus kui ka mullu 15. detsembril tehtud otsus «Vallavolikogu esimehele hüvituse määramine» peavad olema vormistatud mitte otsusena, mis on üksikakt, vaid määrusena, mis on üldakt.

Rogenbaum selgitas, et üldakt on inimestele lihtsamini leitav. «Mis võiks tavakodanikku huvitada, on see, et määrus avaldatakse Riigi Teatajas. See on avalikult kättesaadav. Kui neid asju tehakse otsusena, siis selle saab kätte see, kes on nutikam ja teab otsida dokumendiregistrist, kust ei ole kerge otsida.»

Volikogu keskerakondlasest esimees Külliki Siilak ütles, et alguses saatis ta volikogu poolt vastu oma selgitava kirja, kuna vallas oldi pettunud, et nende juriidika õiguskantsleri hinnangul paika ei pidanud. Õiguskantsler jäi aga endale kindlaks ja järgmises kirjas Ülle Madisele lubas Siilak otsuseid muuta. Kaks muudatust on plaanis ellu viia 1. detsembri otsusega samanimelise määrusega.

Siilaku sõnul oli õiguskantsler öelnud, et seoses ühinemistega on tal tulnud mitmel pool volikogude küsimustele vastata.

«Muudatuste ajal soovivad inimesed suuremat kontrolli, eriti need, kes varem on olnud kontrollfunktsiooni juures. Siiani on see Valgas kenasti toiminud, et volikogu esimehed on otsustanud eelarvekulude üle, kui need on lahti kirjutatud,» ütles Siilak, kes enda sõnul pole siiski konkreetsete muudatuste vastu.

Volikogu esimees lisas, et eelkõige puudutab hüvitiste osa kütusekulusid. Määruse eelnõusse sai kirja, et volikogu liikmete kulusid kuni 15 eurot kuus püüab vald hüvitada. Osa volinikke oli tema sõnul otsuste muutmise vastu, kuna see suurendab bürokraatiat.

«Peame hakkama korjama kuludokumente, volikogu kantselei peab neid menetlema, saatma edasi valla rahandusteenistusse, kes peab neid seal menetlema ja siis tasuma konto arvele. Administreerimiskulu tõuseb.»

Määruse eelnõu tuleb volikogus arutusele tänasel istungil. Valga vallavolikogu koalitsiooni moodustavad Keskerakond ja Reformierakond.