Õiguskantsler pöördus toetusstreikidest etteteatamise tähtaja küsimuses Riigikohtusse

Õiguskantsler esitas Riigikohtule taotluse tunnistada kehtetuks kollektiivse töötüli lahendamise seaduse säte, mis reguleerib toetusstreikide etteteatamise aega. Indrek Tederi hinnangul ei ole toetusstreikidest etteteatamise kolmepäevane tähtaeg põhiseadusega kooskõlas, kuna toetusstreik avaldaks samasugust mõju ka pikema etteteatamistähtaja korral.

Õiguskantsler peab toetusstreikide korraldamise võimalust oluliseks, kuid streigist etteteatamise kolmepäevane tähtaeg on tema hinnangul liiga lühike selleks, et ettevõtjad, sealhulgas elutähtsate teenuste osutajad nagu näiteks vee-, gaasi- ja elektriettevõtjad, saaksid oma tööd hädavajalikus mahus ümber korraldada. Indrek Tederi sõnul on kehtiva toetusstreigist teatamise tähtaja juures reaalne oht, et nii ettevõtja kui ka riik ja elanikkond üldisemalt kannatavad streigi korraldamise tõttu ülemäärast kahju.

Samas ei vähendaks pikem toetusstreigist etteteatamise tähtaeg õiguskantsleri hinnangul streigi mõjusust, vaid pigem võib seda suurendada, sest kui tööandjad ja avalikkus saavad toetusstreigi toimumisest varem teada, võib streigi toimumine saada laiemat kõlapinda. Tederi hinnangul aitaks pikem toetusstreigist etteteatamise tähtaeg tagada, et inimesed ei jääks toetusstreigi toimumise tõttu näiteks vee või elektrita.

Kõnealusele küsimusele on nii praegune kui ka eelmine õiguskantsler mitmel korral tähelepanu juhtinud. Näiteks juba 2004. aastal esitati Sotsiaalministeeriumile vastav märgukiri, minister esitas seepeale valitsuse istungile vastava eelnõu, kuid seda valitsuses ei arutatud. 2012. aasta streigilaine ajal tõusis teema taas päevakorda ning õiguskantsler esitas Riigikogule ettepaneku toetusstreikide regulatsiooni põhiseadusega kooskõlla viimiseks. Riigikogu toetas õiguskantsleri ettepanekut. Tänavu märtsis võeti küsimust lahendav eelnõu menetlusse ja see läbis mais esimese lugemise. Tänase seisuga pole aga näha, et Riigikogu XII koosseis eelnõud edasi menetleks ja selle seadusena vastu võtaks. Seetõttu otsustas õiguskantsler Indrek Teder pöörduda toetusstreikidest etteteatamise tähtaja küsimuse lahendamiseks Riigikohtusse.