Õiguskantsler pöördub kirikuraha küsimuses riigikohtusse

ERR, 8. märts 2018

Õiguskantsler Ülle Madise nimetab valitsuse neljapäeval tehtut otsust muuta kirikutele raha eraldamise korda riigiõiguslikuks nihilismiks ja ta pöördub selguse saamiseks riigikohtusse.

"Valitsuse tänase otsusega ei puudutatud põhiseaduslikkuse probleemi, vaid püütakse kindlustada raha kirikutele üleandmine enne riigikohtu otsuse jõustumist. Seda saab nimetada kas riigiõiguslikuks asjatundmatuseks, õigusriikluse eitamiseks või nihilismiks," teatas õiguskantsler ERR-ile.

"Pöördun selguse saamise eesmärgil riigikohtusse ja palun ministritel raha andmise lepinguid enne riigikohtu otsust mitte allkirjastada."

Madise selgitas "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et valitsuse otsusega võeti riigikogult ära väga suurte summade üle otsustamise õigus, kuid lisaks oli see trikk, millega üritada ära võtta otsustamise õigust riigikohtult.

"Asi on ju selles, et omandireformi reservi on kogunenud üle 17 miljoni euro. Riigikogu on ette öelnud, milleks seda tohib kasutada. Esmalt omandireformi enda kulude katteks. Omandireform pole midagi muud kui see, et õigusvastaselt ära võetud vara antakse tagasi või kompenseeritakse. Selle otsustamise kord on seaduses selgelt kirjas. Vaidlused lahendab kohus," rääkis Madise.

"Sedalaadi kokkuleppeid, kus okupatsioonivõimu tekitatud kahju selle sama klausli alt hüvitatakse, ei ole valitsusel lubatud teha. Loomulikult on võimalik, et riigikohus asub teistsugusele seisukohale, aga see ongi õiguskantsleri ülesanne, et kaitsta põhiseaduspärasust ja kui on ikkagi selge põhjendatud õiguslik vaidlus, siis tuleb ka pöörduda riigikohtusse," lisas ta.

Madise kinnitas, et temal ei ole kirikutele raha andmise vastu midagi, kuid peab jälgima, et niisugused rahaeraldised oleksid kooskõlas seadustega.

"Praegu kahjuks on läinud niimoodi, et antakse raha eesmärkideks, millel ei ole omandireformiga mingit seost. Riigikogu on öelnud, et ka muudeks asjadeks võib anda - näiteks on antud sealt Estonian Airile ettevõtluse edendamiseks -, aga kõik need otsused on teinud riigkogu ja see on just selline koht, kus riigikogu peab otsustama, kuidas seda 17 miljonit, kui see ei kulu ära enam omandireformi jaoks, kasutada," rääkis õiguskantsler.

Valitsus otsustas neljapäeval muuta eelmise aasta detsembris tehtud korraldusi, millega Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule (EELK) ning Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule (EAÕK) eraldati valitsuse omandireformi reservfondist raha.

Valitsus täiendas raha eraldamise põhjendust niimoodi, et lisaks sõja ja okupatsiooni käigus omandiõiguse rikkumisega tehtud ülekohtu heastamisele on raha eraldamine kirikutele seotud nende omandi- või maareformist tulenevate nõuete lõpetamisega või vältimisega.

Kehtiva määruse sättele lisati viide, mille järgi on valitsusel õigus raha eraldada omandireformi läbiviimiseks vajalike, õigusaktidega ettenähtud kulude katteks.

Riigihalduse minister Jaak Aab ütles neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et kui õiguskantslerit valitsuse selgitused ei rahulda, siis on tal "tõepoolest õigus riigikohtusse pöörduda."

Valitsus otsustas mullu detsembris eraldada omandireformi reservfondist sõja ja okupatsiooni käigus tehtud ülekohtu heastamiseks Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule 1,55 miljonit ja Eesti Evangeelse Luterliku Kirikule 6,75 miljonit eurot.