Õiguskantsler osaleb Euroopa ombudsmanide ümarlaual Kopenhaagenis

 


Õiguskantsler Allar Jõks osaleb 30. märtsist kuni 3. aprillini Euroopa ombudsmanide ümarlaual Kopenhaagenis.


Ümarlaud on korraldatud Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku ja Taani Parlamendi ombudsmani koostöös. Seekordse ümarlauaga tähistatakse Taani Parlamendi ombudsmani institutsiooni asutamise 50. aastapäeva.


Õiguskantsler Allar Jõksi ettekanded ja sõnavõtud ümarlaual keskenduvad kolmele teemale: ombudsmani rolli areng tuleviku Euroopas, täiendavate julgeolekuabinõude kasutamine raskete kinnipeetavate ohjamisel ning privaatsusõiguse kaitse infoühiskonnas ehk informatsiooniline enesemääramine infoühiskonnas – kas illusioon?
Neile kolmele teemale – ombudsmani roll arenevas Euroopas, rasked kinnipeetavad ja  privaatsusõiguse kaitse - on üles ehitatud ka ümarlaua töösessioonid. Eesti õiguskantsler juhib paneeli raskete kinnipeetavate ohjamise õiguslikust regulatsioonist ja praktilistest probleemidest.


Ümarlaua avamisel osaleb Taani kroonprints Frederik. Ümarlauast võtavad osa Taani Parlamendi ombudsman Hans Gammeltoft-Hansen, Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik Alvaro Gil-Robles, Euroopa ombudsman professor Nikiforos Diamandouros, Vene Föderatsiooni inimõiguste volinik professor Vladimir Lukin, Norra Parlamendi ombudsman  Arne Fliflet, Portugali ombudsman Henrique Nascimento, Austria ombudsman Peter Kostelka jpt.


Euroopa Ombudsmanide ümarlaud toimub juba üheksandat korda. Koostööle liikmesriikide ombudsmanidega pandi Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee poolt alus 1985. aastal. 1999. aastal loodi Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku institutsioon ning kaasati koostöösse liikmesriikide ombudsmanidega. Euroopa ombudsmanid on kogunenud kord kahe aasta jooksul, et arutada inimõiguste põhilisi probleeme.